Privacy policy

Từ chối trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với Hoconlineaz

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web của, vui lòng liên hệ qua email tại truongmarketing79@gmail.com. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với Hoconlineaz

Tất cả thông tin trên trang web https://hoconlineaz.net được chia sẽ hữu ích, thân thiện, lành mạnh và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về kinh nghiệm bản thân. Hoconlineaz.net không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về thông tin trong web là chắc chắn và khẳng đinh nó hiệu quả, chính xác hay bất kỳ cam kết nào. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này , bạn hoàn toàn chịu rủi ro. hoconlineaz.net sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web 

Từ hoconlineaz.net, bạn có thể truy cập sang các trang web khác bằng cách theo các liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web này. Các liên kết này đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã bị 'xấu'.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như "Điều khoản dịch vụ" của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Chấp Thuận

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng rõ ràng tại đây

==> Xem  Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm Đầy Đủ

loader